niedziela, 11 stycznia 2009

29.10.2008 / Zbaczamy niespodziewanie w Marksa


The Krasnals: Obiekt 1 "Karl Marx / A miało być tak różowo". 2008. Olej, spray na płótnie. 35 x 30 cm

„W ujęciu Marksa dwoma najbardziej podstawowymi prawami rządzącymi materią są:

- prawo przemiany
ilości w jakość – polegające na tym, że poszczególne drobne przemiany materii sumują się, aby w pewnym momencie osiągnąć punkt krytyczny, na którego skutek powstaje zupełnie nowa jakość,
- prawo stałego ścierania się przeciwieństw – polegające na tym, że różne jakości materialne są ze sobą w stanie ciągłego
antagonizmu. Ścierają się one nieprzerwanie, generując ciąg drobnych przemian, które w końcu prowadzą do nowej jakości, zgodnie z pierwszym prawem.

Te dwa prawa powodują, że materia jest w ciągłym
ruchu. Według Marksa, wszystkie przemiany fizyczne, biologiczne, psychologiczne, a w końcu społeczne i ekonomiczne, dają się sprowadzić do tych dwóch elementarnych praw dialektyki. Ruch ten jednak nie jest przypadkowy, lecz jego racjonalna struktura wynika właśnie z tych praw. Prawa te powodują ciągłe powstawanie nowych, wyższych form istnienia materii (nowych jakości) i zanikanie starych form, dzięki czemu materia uzyskuje coraz doskonalsze i bardziej złożone formy rozwoju.
Zadaniem nauki powinno być więc szukanie, w poszczególnych przypadkach, ogólnego kierunku przemian dialektycznych. Wykrycie w danym zjawisku przejawów działania praw dialektyki, gwarantuje faktyczne zrozumienie danego zjawiska.”

Prawo stałego ścierania się przeciwieństw znalazło swoje odbicie w obrazie Obiektu 1 – „Mielonka”.

Natomiast prawo przemiany ilości w jakość wraz z prawem stałego ścierania się przeciwieństw dokładnie opisuje nasz projekt. Powstaje duża ilość obrazów tworząca zupełnie nową jakość. Różne jakości ścierają się w ciągu dnia, jeden krok warunkuje następny, powstają coraz bardziej złożone formy. Dochodzimy stopniowo do zrozumienia pewnego zjawiska – w tym przypadku samego procesu twórczości, a jednocześnie tematu, który wybraliśmy – czyli rewolucji.
Aby wejść głębiej w materializm dialektyczny, nie tylko poprzez racjonalną wiedzę, planujemy wykonać automatyczne portrety – mantry Marksa, po to aby umysł zajmował się trwaniem w jego idei.


The Krasnals: Obiekt 1,2,3,4 "Karl Marx / A miało być zawsze tak różowo / z cyklu Mantry". 2008. Olej, spray na płótnie. 31 x 170 cm


The Krasnals: Obiekt 1,2,3,4 "A miało być zawsze tak różowo / z cyklu Mantry". 2008. Olej, spray na płótnie. 31 x 173 cm

Podczas kontemplacji Obiektów pojawiła się pewna rzecz: „a miało być zawsze tak różowo… 1848”

Tak czy inaczej materializm dialektyczny sprawdza się w społeczności krasnalowskiej: naiwni, zdolni, pracowici, inteligentni, dlatego łatwo nimi manipulować. Ilość przechodzi w jakość jak burza.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz